De mannen hebben het altijd gedaan

/
Tijdens één van mijn trainingen vertelde een deelnemer onlangs een casus. Het ging over een jongetje van 11 jaar oud bij wie een vermoeden van seksueel misbruik was. De deelnemer durfde haar vermoedens niet met de ouders te bespreken omdat ze er vanuit ging dat er inderdaad sprake was van seksueel misbruik. En dat niet alleen, ze had óók al min of meer de vader beschuldigd. En dat is iets waar je enorm voor moet oppassen.